วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ในเอกสารลับกษิต "ขจัดทักษิณ" จริงๆแปลว่า?ไอ้ตู่ หัวขวด มันโง่ มันแปลชุ่ยๆจากเอกสารลับกษติ ในคำว่า ขจัด ตู่มันแปลว่า ฆ่า

ขจัดทักษิณ ตู่มันเลยแปลว่า ฆ่า!ทักษิณ

ไอ้ตู่มันนี่โง่จริงๆ สมแล้วที่เป็นเสื้อแดง

เพราะคำว่า ขจัด ตามความหมายอ้างอิงจาก พจนานุกรมออนไลน์ ราชบัณฑิตยสถาน

ขจัดแปลว่า

ขจัด [ขะ-] ก. กําจัด เช่น ขจัดความสกปรก; กระจัด, แยกย้ายออกไป.
(ข. ขฺจาต่ ว่า พลัด, แยก)

ฉะนั้น ไอ้ทักษิณจรจัด เป็นคนชั่วสกปรกทำลายบ้านเมือง จึงเหมาะกับคำว่า ขจัด เช่นขจัดสิ่งสกปรก

ขจัดทักษิณ = ขจัดคนเลวสกปรกโสโครกทำลายบ้านเมือง
.
.
ไปที่ จตุพร หน้าเหมือนตัวอะไร
.
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^