วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จตุพรโกหกจนเคยตัว!!
.
.ตู่มันโง่มากเลย ที่เอามุขโง่ๆนี้มาเล่น ถ้าเขมรดักฟังโทรศัพท์สถานฑูตต่างชาติได้จริง!?

เขมรก็ซวยสิครับ เข้าข่ายละเมิดกฏหมายระหว่างประเทศเลย!!

ทักษิณเลี้ยงไว้เปลืองเพดดรีกรีจริงๆ
---------------------------

ข่าวมันยาว เรื่องเขมรปฏิเสธเรื่องดักฟัง ไปอ่านกันเองที่มติชนนะครับ

ที่มติชนออนไลน์
.
.
ไปที่ ถ้าtimes บิดเบือนทักษิณจริง?
.
.

13 ความคิดเห็น:

 1. รวมการโกหกของจตุพร
  นายจตุพร “พูดเท็จซ้ำแลวซ้ำเลา จนตัวเองเชื่อคำโกหกตัวเอง”
  @ @ @ @ @ @ @ -- อภิสิทธิ์
  เวชชาชีวะ
  !! !!! !
  ลองมาดูวีรกรรมของนายคนนี้กัน

  ตอบลบ
 2. หนึ่ง
  รัฐบาลโชวภาพมารคอยูในรถที่
  มท. ซัดจตุพรโกหก
  นายสาทิตย์
  วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
  กล่าวว่า จากเหตุการณ์กลุ ่มแนวร่วม
  ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง ชาติ
  (นปช.) บุกเข้าไปในกระทรวงมหาดไทย และทุบรถประจํา
  ตําแหน่งนายอภิสิทธิ์
  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
  ต่อมาแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
  แห่ง ชาติ
  (นปช.) อ้างว่านายกฯ ไม่ได้อยู ่ในรถนั ้น ทางสํานักนายกฯ ได้นําภาพที ่เห็นว่านายกฯ นั่งอยู่
  ในรถตลอดเวลาที ่กระทรวงมหาดไทย นําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ประมวลเหตุการณ์ของสํานักนายกฯ
  http://factreport.go.th/photo/2009-04-12/426 ซึ ่งช่างภาพหนังสือพิมพ์
  ถ่ายไว้ได้
  แล้วนํามามอบให้
  นายกฯ ในภายหลัง นายสาทิตย์
  กล่าวต่อว่า นี ่คือหลักฐานชี ้ให้เห็นว่านายจตุพร พรหมพันธุ์
  แกนนํา
  นปช.พูดเป็นความเท็จทั้งสิ้น จากนี ้จะส่งภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที ่
  กระทรวงมหาดไทย ของรัฐสภาต่อไป

  ตอบลบ
 3. สอง
  สาทิตย
  โต
  จตุพร โกหกกลาวหาโยกงบ 300 ลานใหทีเอเอ็น
  พรรคประชาธิปัตย์
  29 ก.ย.- “สาทิตย์
  ” ท้า “จตุพร” เปิดคลิปชู ้สาวบีบรัฐยอมพันธมิตรฯ ซัดโกหกอย่า
  เก่งแต่พูด ปฏิเสธลั ่นเปล่าโยกงบสํานักนายกฯ ให้ทีเอเอ็น
    
  นายสาทิตย์
  วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
  ให้สัมภาษณ์ตอบโต้นายจตุพร พรหม
  พันธุ์
  ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ถึงกรณีที ่กล่าวหาสํานักนายกรัฐมนตรีโยกงบ 300 ล้านบาทให้กับ
  สถานีโทรทัศน์ทีเอเอ็น ซึ ่งเป็นของกลุ ่มคนเสื ้อเหลืองว่า จากที ่ได้มอบให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

  ตรวจสอบ พบว่าเรื ่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะภารกิจของสํานักนายกรัฐมนตรี
  ไม่มีหน้าที ่
  สนับสนุนสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้านายจตุพร มีพยานหลักฐานขอให้เปิดเผยออกมา
  ตนพร้อมให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่
  ไม่เช่นนั ้นจะถือว่าเป็นการกุเรื ่องเท็จ โกหกสร้างความเสียหายให้แก่
  สํานักนายกฯ และตน ซึ ่งพบว่าได้มีการขยายผลในวิทยุชุมชนของกลุ ่มคนเสื ้อแดง กล่าวหาว่ารัฐบาล
  สมคบกับพันธมิตรฯ ในการโยกงบให้สถานีโทรทัศน์ทีเอเอ็น ซึ ่งถ้านายจตุพร ไม่มีหลักฐานมายืนยัน
  เท่ากับว่าเป็นการโกหก ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยออกมายอมรับเสียว่าโกหกเพื ่อหวัง
  ผลทางการเมืองรัฐมนตรีประจําสํานัก นายกรัฐมนตรี
  กล่าวว่า ยอมรับว่าในช่วงการเปิดสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว นายก
  รัฐมนตรี
  และตนได้รับเชิญไปร่วมงานจริงโดยไม่ได้คิดว่าจะเกี ่ยวข้องกับสีเสื ้อใด ๆ แต่เห็นว่าเป็นสถานี
  โทรทัศน์อาเซียนที ่ออกอากาศภาษาอังกฤษ 24 ชั ่วโมง มีทูตต่างประเทศไปร่วมงานด้วย เมื ่อถามว่า
  นายจตุพร ระบุกลุ ่มพันธมิตรประชาชนเพื ่อประชาธิปไตย มีคลิปสําคัญทําให้รัฐบาลต้องยอมช่วย
  เหลือกลุ ่มพันธมิตร ทั ้งเรื ่องสถานีโทรทัศน์ทีเอเอ็น การดูแลความปลอดภัยที ่เขาพระวิหาร และคดีบุก
  ยึดทําเนียบรัฐบาล นายสาทิตย์
  ตอบปฏิเสธว่า ข้อกล่าวหาทั ้งสามเรื ่องไม่เป็นความจริง เป็นการกุเรื ่อง
  เหมือนกับที ่กุเรื ่องว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู ่ในรถที ่มหาดไทย โดยขอชี ้แจงว่ากรณีเขาพระวิหาร เป็น
  หน้าที ่ของรัฐบาลในการเข้าดูแลสถานการณ์ไม่ให้เกิดการล่วงล้ ําในพื ้นที ่
  ทับซ้อน ไม่ให้คนปะทะกัน ซึ ่ง
  เรื ่องนี ้
  นายกษิต ภิรมย์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะชี ้แจงหลังจากกลับจากต่าง
  ประเทศ
  “การ ระบุว่ามีคลิปสําคัญ ขอเรียกร้องให้นายจตุพร อย่าพูดอ้ําอึ้ง ถ้าแน่จริงขอให้นําคลิปมาเปิดเลย
  อย่าเก่งแต่พูด แต่ขออย่าให้มีการตัดต่อแบบคลิปเสียงนายกรัฐมนตรี
  ” นายสาทิตย์
  กล่าว.-สํานักข่าว
  ไทย

  ตอบลบ
 4. สาม
  กัมพูชา ตอก จตุพร หนาหงาย ยันไมมีเทปลับ
  จากกรณีที ่นายจตุพร พรหมพันธุ์
  ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย แกนนํา นปช. และกลุ ่มเสื ้อแดง ระบุว่า
  ทางการกัมพูชามีเทปลับเป็นเสียงนายกษิต ภิรมย์
  รมว.ต่างประเทศ ที ่พูดคุยทางโทรศัพท์กับ
  เลขานุการเอกประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และเทปลับเสียงเลขานุการเอกพูดคุย
  กับนายศิวรักษ์
  ชุติพงษ์
  วิศวกร บริษัทแคมโบเดีย แอร์
  ทราฟฟิก เซอร์วิสเซส (แคทส์
  ) เพื ่อให้ค้นข้อมูล
  ตารางการบินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
  โดยมองว่า การดักฟังโทรศัพท์ในกัมพูชา
  ถือเป็นเรื ่องปกตินั ้น
            เกี ่ยวกับเรื ่องนี ้
  พล.อ.เตีย บัน รองนายกรัฐมนตรี
  และรมว.กลาโหม ของกัมพูชา ยืนยันว่า
  ทางการกัมพูชาไม่เคยมีการดักฟังโทรศัพท์สถานทูตไทยในกัมพูชา และกัมพูชาก็ไม่มีเทปลับเสียงนา
  ยกษิต และเลขานุการเอกตามที ่นายจตุพรออกมากล่าวอ้างแต่อย่างใด
            "ผมคิดว่าคนที ่ออกมาพูดครั ้งนี ้มีเจตนาไม่หวังดี
  เพียงต้องการพูดให้ออกรสชาติ
  ความมันส์

  และอาจจะมีนัยแอบแฝงเพื ่อเชื ่อมโยงไปถึงปลุกกระแสให้เกิดสงครามของทั ้ง 2 ชาติ
  และโยนบาปให้
  กัมพูชารับผิด" พล.อ.เตีย บัน กล่าว

  ตอบลบ
 5. สี่
  สุรชัย แซดาน ซัด จตุพร โกหก ย้ำไมขอยุงถวายฎีกา
  เมื ่อเวลา 13.30 น.วันนี ้
  6 กรกฎาคม นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
  แกนนํา นปช.รุ ่น 2 กล่าวถึงกรณีที ่
  นายจตุพร พรหมพันธุ ์ออกมากล่าวหาว่าตนเองโกหกว่าคนสนิทของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โทรศัพท์
  มาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของกลุ ่มความจริงวันนี ้ว่า คนที ่โกหกน่าจะเป็นนายจตุพรเสีย
  มากกว่า หากไม่เชื ่อลองมาฟังเสียงที ่ตนได้เลย หรือหากไม่แน่ใจก็ให้ลองโทรศัพท์กลับไปสอบถามกับนายจักรภพ เพ็ญแข ทั ้งนี ้ตนจะหยุดดําเนินการเรื ่องถวายฎีกาทั ้งหมด เพราะไม่อยากยุ ่ง และคนใน
  กลุ ่มความจริงวันนี ้ที ่ได้มีโอกาสคุยกับตนคือนายณัฐวุฒิ
  ไสยเกื ้อ ไม่ใช่นายจตุพร

  ตอบลบ
 6. หา
  จวก "จตุพร" โกหกปูดแผนลับสั่งฆาปชช.
  ผู ้
  สื ่อข่าวถามถึงกรณีที ่นายจตุพร พรหมพันธุ์
  ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย และแกนนํากลุ ่มคนเสื ้อ
  แดง จะนําแผนลับและขั ้นตอนต่างๆ สกัดการชุมนุมของกลุ ่มคนเสื ้อแดงที ่ฝ่ายความมั ่นคงมีการประชุม
  เมื ่อวันที ่
  12 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเข้าร่วมประชุมด้วยมาเปิดเผยต่อ
  สาธารณชน นายสุเทพ กล่าวว่า ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแผนลับสกัดใดๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างต้องเปิดเผย พี่
  น้องประชาชนต้องทราบว่ารัฐบาลทําอะไรอย่างไร เหตุใดจึงทําอย่างนั ้น ในยุคสมัยนี ้ต้องให้เจ้าของ
  ประเทศคือ ประชาชนรับทราบข้อมูลให้มากที ่สุด ทุกครั ้งที ่การประชุมตนก็จะเปิดเผยต่อสื ่อมวลชน
  ตลอด
  เมื ่อ ถามว่า นายจตุพร ยังอ้างเอกสารลับว่ารัฐบาลเตรียมไปสร้างสถานการณ์ที ่รพ.ศิริราช และโยน
  ความผิดให้กลุ ่มคนเสื ้อแดง นายสุเทพ กล่าวว่า เป็นการพูดจาโกหกพกลมไปเรื ่อย พยายามบิดเบือน
  ข้อเท็จจริง แต่ไม่เป็นไร รัฐบาลจะพยายามชี ้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยมีการ
  ประชุมเรื่องนี้
  ไม่มีเอกสารลับ ไม่มีการประชุมลับ ไม่เคยมีแผนลับ แล้วจะเอาเอกสารมาจากที ่ไหน ตน
  ไม่เคยเห็นเอกสาร ไม่รู ้เรื ่องว่ามีการประชุมลับ แต่ไม่เป็นไรขอให้กลุ ่มคนเสื ้อแดงแถลงมาให้ชัดก่อน
  และตนจะออกมาชี ้แจงให้ทราบ พูดไปตอนนี ้เหมือนเป็นการคาดการณ์
  เปลืองเวลา

  ตอบลบ
 7. หก
  "จตุพร"ยอมรับคลิปเสียงมารคถูกตัดตอ
  อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าคลิปเสียงที ่ถูกนํามาเผยแพร่ในขณะนี ้ถูกตัดต่อ เพราะคนที ่นํามาเปิดเผยไม่
  ต้องการให้มีเสียงของตนเองออกไป ซึ ่งสาเหตุที ่คลิปเสียงถูกปล่อยออกมาในช่วงนี ้เพราะทหารไม่
  พอใจ ที ่จะมีการเปลี ่ยนแปลงตําแหน่งในกองทัพ กระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
  พล.ท.คณิต สาพิทักษ์
  แม่ทัพภาค 1 กล่าวเมื ่อวันที ่
  29 ส.ค. ถึงคลิปเสียงคล้ายนายอภิสิทธิ ์
  เวชชาชีวะ
  นายกรัฐมนตรีที ่ออกคําสั ่งให้ใช้ความรุนแรงกับกลุ ่มม็อบเสื ้อแดงในช่วง สงกรานต์ที ่ผ่านมา ว่า ไร้
  ความน่าเชื ่อถือ ยืนยันว่าในช่วงสงกรานต์ได้รับคําสั ่งชัดเจนจากผู ้บังคับบัญชาว่า ไม่ให้ใช้ความรุนแรง
  กับประชาชนอย่างเด็ดขาด ซึ ่งตนก็รับปฏิบัติตามนั ้น

  ตอบลบ
 8. เจ็ด
  จับโกหกจตุพร... แดงเทียมเปนการด VIP งานเปด Red News ได
  ไง..!!!!
  (คลิป)
  นี่เป็นคลิปให้ให้สัมภาษณ์ของนาย อรุณ ฉายาจันทร์
  ในงานเปิดตัวหนังสือพิมพ์
  Red news วันที ่
  23
  พค 52 ที่ผ่านมานี่เองค่ะ  ดังนั้น จึงจะสรุปได้ว่านาย อรุณ ฉายาจันทร์
  เป็นเเดงจริง.. เพราะตัวก็บอก
  ชัดเจนว่าตนเองเป็นการ์ดวีไอพี
  คอยดูเเลพวกเจ้านาย.. (เจ้านายไหน)  ซึ ่งมันก็จะขัดกะคําพูดของนาย
  จตุพร ที ่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่านายอรุณ เป็นแดงปลอม .. 
  สรุป :  จตุพร โกหกอีกแล้วครับท่าน..!???

  ตอบลบ
 9. แปด
  สำหรับชายชื่อ ตุดตู
  จตุพร สมุนรับใชทานพอทักษิณ
  ที่เมื่อครั้งอดีตเป็นเพียงราบไพล่พลเลวแห่ง ระบอบทักษิณ แต่เมื ่อแม่ทัพนายกองผู ้เก่งกาญเขี ้ยวลาก
  ดินต่างถูกแช่แข็ง หลบลี ้หนีหายและล้มหายตายจากไปทางการเมืองชื ่อของ ตุ๊ดตู่
  จตุพร จึงเลื ่อนชั ้นมา
  เป็นขุนศึกผู ้นําทัพของ กองทัพแดง ด้วยลีลาการใช้ฝีปากโกหกตลบแตลงทั ้งเจ้านายและมวลชน
   
  วันนี ้
  ตุ๊ดตู่
   จตุพร นั ้นคือคนที ่ร่วมมือกับ ทรราช น.ช ทักษิณ ในการเผาบ้านเผาเมืองทําให้บ้านเมืองเกิด
  อยู ่ในภาวะวิกิฤตอย่างหนัก ทั ้งยังใช้นิสัยโกหกตลบแตลงหน้าด้านหน้าทน พ่นเรื ่องเท็จเพื ่อเป็นการ
  ปลุกปั ่นให้บ้านเมืองเกิดความวุ ่นวายแสนสาหัส แม้ว่าการโกหกตลบแตลงนั ้นทั ้งบ้านทั ้งเมืองสามารถ
  เห็นชัดและสามารถพิสูจณ์
  ได้ถึงเรื ่องเท็จคําโกหกคําโตที ่
  ตุ๊ดตู่
  พ่นออกจากปากทุกวันผ่านสื ่อ จน
  วิญญูชนทั ้งประเทศรู ้เช่นเห็นชาติ
  สันดานโกหก ทั้งนายทั้งบ่าว ก็ยังทําหน้ามึนหน้าด้านกล่าวพ่นคําเท็จ
  ต่อได้ไม่อายปาก แถมทําหน้าตาเหมือนคางคกตกวอเข้าไปทุกวัน
   
  จงสํานึกถึงผิดบาปที ่กระทําเสียที
  ตุ๊ดตู่
  แม้ในวันนี้สังคมอาจไม่ให้อภัยต่อความผิดที่
  ตุ๊ดตู่
  กระทําต่า
  บ้านเมืองไทย โดยเฉพาะ นิสัยโกหก ซึ ่งวิสัยของลูกผู ้ชายจริงเข้ามิพึงกระทํา แต่จงสํานึกเพื ่อความผิด
  บาปในการทําร้ายทําลายชาติบ้านเมืองที ่ก่อมานั ้นจะได้
  ทุเลาเบาบางลงหากหยุดและสํานึกผิด จงหยุด
  โกหกมดเท็จและปลุกปั ่นต่อประชาชนเสียที
  แล้วกลับบ้านไปกราบเท้าขอโทษต่อแม่ที ่บ้านนอกว่าลูกนั ้น
  สํานึกต่อผิดบาปที ่ได้กระทําต่อชาติ
  ศาสน์
  กษัตริย์ทั ้งหลายทั ้งปวง แล้วก็อย่าลืมไป "กราบเท้านายก
  อภิสิทธิ์
  " เมื ่อครั ้งพูดก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีว่า "ถ้านายอภิสิทธิ ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
  ผมจะไปกราบ
  ตีนนายอภิสิทธิ์ทันที่เลย" เสีย จะได้เป็นคนจริงไม่เป็น "คนหน้าตัวเมีย" เหมือนคุณพ่อทักษิณที ่
  กล้าทํา
  แต่ไม่กล้ารับผิดชอบ อย่างทุกวันน

  ตอบลบ
 10. เกา
  เว็บบอรดฮ็อทพันทิป จัดโพลเทียบชั้นการโกหกของนายจตุพรกับ
  นาธาน ผลปรากฏวาเสียงสวนใหญใหจตุพรชนะขาด

  ตอบลบ
 11. สิบ
  วัชระ-จตุพร ปะทะคารมในหองแถลงขาวสภาฯ แฉจตุพรโกหกตั้งแต
  สมัยเรียน
  จากนั ้นนายวัชระ ได้นั ่งแถลงข่าวโจมตีนายจตุพร ว่านิสัยโกหกหลอกลวงชาวบ้านของนายจตุพรเป็น
  นิสัยเก่าตั ้งแต่สมัยเรียนรามฯ ที ่นายจตุพรบอกว่าปัญหาของประเทศเกิดจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

  เพียงคนเดียว และองค์กรอิสระเป็นองค์กรทาสนั ้น เป็นความเท็จทั ้งสิ ้น เพราะปัญหาประเทศปัจจุบันอยู ่
  ที่คน ๆ เดียวคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และองค์กรอิสระก็ไม่ใช่ทาส แต่ตัวนายจตุพรนั่นแหละที่เป็น
  ทาสของ พ.ต.ท.ทักษิณ
  อยากเรียกร้องให้นายจตุพร คืนเงินเดือน ส.ส.ที ่มาจากเงินภาษีของประชาชน เพราะนายจตุพร ไม่ได้
  ทําหน้าที่ผู้แทนของปวงชนชาวไทย แต่เป็นผู ้แทนของตระกูลชินวัตร

  ตอบลบ
 12. สิบเอ็ด
  มทภ.1 ฉะจตุพรกลาวหากองทัพจะปฏิวัติ
  พล.ท.อุดม เดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่
  1 ให้สัมภาษณ์
  ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มว่า เรื ่องดังกล่าวตนเองไม่
  ขอกล่าว เพราะเชื ่อว่าไม่เป็นความจริงตามที ่นายจตุพรฯ กล่าวอ้าง และพูดไปเรื่อย ซึ ่งสิ ่งต่างๆ เหล่านี ้ไม่เป็นความจริงอยู ่แล้ว และต้องกลับไปตามนายจตุพรฯ ว่า เอาข้อมูลมาจากใหน และยืนยันว่า ทาง
  ทหารไม่เคยคิดปฏิวัติ
  ตามที ่มีการพูดถึง

  ตอบลบ
 13. สิบสอง
  'เมธี
  'สาบานแชง'จตุพร'โกหกใหฉิบหาย
  พยานคดีก่อการร้าย โผล่ศาลหลักเมือง โต้
  "จตุพร" สาบานถ้าไม่ได้ทรยศ ถูกกลั ่นแกล้งขอให้
  ครอบครัวคนกล่าวหาจงหายนะ" ร้องตรวจสอบจริยธรรมชู ้สาว
  นาย เมธี
  เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี ้นายจตุพรขึ ้นเวทีปราศรัยกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีตน 
  นายเมธี
  กล่าวถึงที ่ผ่านมานายจตุพรได้ข่มขู ่จริง โทรมาหาเพื ่อนสนิทของตน ซึ ่งศาลได้พิจารณายก
  คําร้องไปแล้ว และยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื ่นๆ อีกมาก ทั ้งกรณีเงินบริจาคจํานวน 68 ล้านบาท กับ
  กรณี
  นางสาว"น." ซึ ่งก็ไม่รู ้ว่ามีความสัมพันธ์ฐานะอะไรกับนายจตุพร ภรรยาและลูกของนายจตุพรอยู ่
  ที่ไหน ประเด็นนี ้อยากเรียกร้องสื ่อมวลชนไปยังคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู ้แทนราษฏร ให้เข้ามา
  ตรวจสอบ
  นายเมธีกล่าวด้วยว่า แกนนําที ่อมเงินบริจาค ฟาดสาวเสื้อแดง สู้แล้วรวย รวยแล้วเลิก เป็นสนิมเนื ้อใน
  ยากจะทําลายได้
  เพราะมันหน้าด้าน เกาะเวทีหากินเงินบริจาค สร้างอํานาจต่อรองให้กับตัวเอง พวก
  เสื ้อแดงแพ้
  3 ครั ้งแล้วกับแกนนําทีมเดิม ปลายเดือนพฤษภาคมแกนนําบางคนหนีไปแล้วและแอบไป
  ต่อรองกับศัตรู
  ก็ขอให้มันมานําพวกคุณต่อไปเถอะ 
  ครบโหลพอดี
  โปรดติดตามกันตอไป

  ตอบลบ

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^