วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สุญญากาศเกิดขึ้นแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา 171เมื่อศาล รธน. ตัดสินให้ยิ่งลักษณ์สิ้นสุดสภาพความเป็นรัฐมนตรี นั่นแสดงว่า ความเป็นคณะรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงไปด้วย

เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 171 คณะรัฐมนตรีต้องประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่น ๆ อีกไม่เกิน 35 คน

เมื่อไม่มีนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ครบองค์ประกอบ นั่นแสดงว่า ความเป็นรัฐบาล และความเป็นคณะรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงไปด้วยทันที

อีกทั้ง การชี้มูลความผิดของ ป.ป.ช. ที่ได้ชี้มูลความผิดว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาทุจริตโครงการจำนำข้าว

ตาม รธน. มาตรา 171 ได้เขียนว่า คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดทั้งคณะรัฐมนตรี

นี่คือ สุญญาการศทางการเมือง ได้เกิดขึ้นแล้ว วุฒิสภาจึงต้องรีบสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันที


-----------------------


โดยตามความเห็นส่วนตัวของผม ผมคิดว่า รัฐมนตรีที่ยังรักษาการอยู่นี้ เป็นเพียงรักษาการโดยอนุโลมตาม รธน. มาตรา 181 เท่านั้น

เพราะหากมีใครที่สามารถยื่นให้ ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีก เช่น ถ้า กกต. ไปยื่นให้ศาล รธน. วินิจฉัยว่า นายนิวัฒน์ธำรง สามารถรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ สามารถรับสนองพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งได้หรือไม่

ผมคาดเดาว่า ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยว่า ตอนนี้คณะรัฐมนตรีไม่มีอีกแล้วตาม รธน. มาตรา 171 ที่ผมยกตัวอย่าง แล้วให้ปลัดกระทรวงในแต่ละกระทรวงทำหน้าที่รักษาการตามหน้าที่ไปชั่วคราวจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

สรุปง่าย ๆ ว่า ไอ้รัฐบาลยิ่งลักษณ์มันหน้าด้าน ตามปกติในประเทศที่เจริญแล้ว นายกรัฐมนตรีหลุดจากความประพฤติมิชอบ กระทำผิดรัฐธรรมนูญ รัฐมนตรีที่เหลืออยู่ก็รู้ตัวว่า ต้องสิ้นสภาพทันที แล้วให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทน

เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 181 อนุญาตให้รัฐบาลที่ยังมีชอบธรรมอยู่ให้รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 181 ไม่ได้อนุญาตให้พวกที่กระทำผิดรัฐธรรมนูญนำมาแอบอ้างเพื่อรักษาอำนาจต่อไป

คือพวกชั่วมันจะแถเพื่ออยู่ในอำนาจต่อไป นี่แหละที่เขาเรียกว่า สันดานศรีธนญชัย !!-----------------------

ส่วนการที่นายนิวัฒน์ธำรง อ้างว่า ตนเองสามารถรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีได้นั้น เป็นการตีความที่ผิดมหันต์

เพราะเมื่อไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้รักษาการแทนได้อีก

การรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีกระทำได้ อย่างเช่น เมื่อยังมีนายกรัฐมนตรีอยู่ แต่นายกรัฐมนตรีได้ลาป่วย หรือเดินทางไปต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทน

แต่เมื่อศาล รธน. ตัดสินให้ยิ่งลักษณ์สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ก็เลยไม่สามารถไปแต่งตั้งใครรักษาการแทนตนเองได้อีก

เมื่อไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงไม่มีตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีไปด้วย เพราะคณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 180  ด้วยเช่นกัน

ฉะนั้น นายนิวัฒน์ธำรง กำลังจะกระทำผิดรัฐธรรมนูญด้วยการแอบอ้างว่า ตนเองรักษาการนายกรัฐมนตรีได้

และถ้านายนิวัฒน์ธำรงยังไปสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทั่วไป ก็จะเป็นการกระทำระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาททันที

เมื่อไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็แปลว่า ครม.ไม่มีแล้ว และไม่มีตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีด้วย

---------------------

ขำขัน ตอน ประชาธิปไตยก็ช่วยไม่ได้

"อะไร ๆ ก็อ้างประชาธิปไตย ประชาธิปไตย โถ ประชาธิปไตยมันช่วยให้มึงเลิกโง่ได้ไหม อีปู?"

ปู "เอ่อ.. อ่า.. "555/@akecity


คลิกอ่าน ความเป็นคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 180


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^