วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้อีก(ถ้าตีความตามบทความนี้ ก็เกิดสุญญากาศทางการเมืองแล้ว)


ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนสี เสร็จแล้ว ว่าการโยกย้ายคุณถวิล เป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยศาลตัดสินให้ยิ่งลักษณ์ และรัฐมนตรีในชุดที่ร่วมประชุมสั่งย้ายคุณถวิล สิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีโดยสมบูรณ์

เพราะหลังการยุบสภา แม้ความสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลง แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 181 ได้กำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ จึงถือว่า ภายหลังการยุบสภาความเป็นรัฐมนตรีจึงยังไม่สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์


ลีลา สายตาร่านในตำนานของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์

แต่วันนี้ ศาล รธน. ได้ตัดสินให้ยิ่งลักษณ์สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีแล้วโดยสมบูรณ์

ทีนี้ปัญหามีอยู่ว่า เมื่อยิ่งลักษณ์หลุดจากการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี หรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีที่เหลืออยู่ จะมาทำหน้าที่แทนยิ่งลักษณ์ได้หรือไม่ ?

เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 181 กำหนดเพียงว่า หลังยุบสภาให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนยุบสภาเท่านั้น ให้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน

รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนว่า อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายก ฯ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ มาทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้

เพราะตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกรัฐมนตรีที่อยู่ก่อนการยุบสภามาทำหน้าที่ได้คนเดียวเท่านั้น

อย่างเช่นตอนนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพาณิชย์ ถ้ายังให้นายนิวัฒน์ธำรง มาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีก ก็เท่ากับว่า นายนิวัฒน์ธำรง จะมีตำแหน่งดังนี้

"ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพาณิชย์ ทำหน้าที่แทนปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี"

ตำแหน่งยาว ๆ แบบนี้มันไม่มีในรัฐธรรมนูญหรอกครับ ถ้าในภาษาชาวบ้าน ที่เรียกว่า ตำแหน่งรักษาการ... ก็จะเรียกตำแหน่งของนายนิวัฒน์ธำรง ตามนี้

"รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีพาณิชย์ ทำหน้าที่รักษาการแทนรักษาการนายกรัฐมนตรี"

งง ดีไหมครับ ?

แล้วยังมีปัญหาอีกว่า การทูลเกล้าให้ทรงลงพระปรมาภิไธยออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายนิวัฒน์ธำรง จะทูลเกล้าได้หรือ ?

เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ทูลเกล้าได้เท่านั้น

----------------

ยิ่งลักษณ์สิ้นสภาพรัฐมนตรีแล้ว ต้องตั้งรัฐบาลใหม่เท่านั้น


หน้าตาเอ๋อแดกในตำนาน


ด้วยเหตุที่ว่า ประเทศไทยต้องมีรัฐบาลที่สมบูรณ์ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ของประเทศไทย เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด จะขาดไม่ได้ ต้องมีอยู่เสมอ

ฉะนั้น ก็ต้องสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่มาทำหน้าที่แทนยิ่งลักษณ์เท่านั้น เพราะรัฐธรรมนูญ ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีในตำแหน่งอื่น ๆ มาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้

เพียงแต่ว่า ตอนนี้ยังอนุโลมให้คณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน จนกว่าจะหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้โดยเร็ว!! แล้วอาศัยเร็วมาตรา 7 ให้วุฒิสภาทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร สรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเร็ว


ภาวะสุญญากาศทางการเมืองมันเกิดขึ้นแล้วครับ ใช้ช่องทางวุฒิสภาสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่


--------------------

ตอบคำถามตรรกะควายแดงakecity ขอตอบว่า นั่นคือการตีความแบบศรีธนญชัย ตีความแบบหน้าด้าน ๆ ไร้คุณธรรมและจริยธรรม เพราะผู้ที่กระทำผิดรัฐธรรมนูญย่อมไม่สามารถรักษาการใน ครม. นี้ได้อีก สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีในทุกกระทรวงไปในตัว เพราะหมดความชอบธรรมไปแล้ว

จริง ๆ ถ้าคดีย้ายคุณถวิลตัดสินเร็วกว่านี้ เช่นตัดสินเสร็จตั้งแต่ปี 54 หรือปี 55 ก็จะไม่มี ครม.ยิ่งลักษณ์ชุดต่อ ๆ มาจริงไหม ?

เพราะตอนทีสภาอยู่ก็ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ายิ่งลักษณ์จะได้กลับมาเป็นนายกอีกหรือไม่ เหมือนกรณีนายสมัคร ที่หลุดจากนายกฯ ไปแล้วนายสมัครก็ยังมีสิทธิกลับมาเป็นนายกอักได้ ถ้าสภายังลงมติเลือกนายสม้ครมาอีก

ยิ่งตำแหน่ง รมว.กลาโหมของยิ่งลักษณ์ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไกลและซับซ้อนเกินไป

เมื่อสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง คำว่ารัฐมนตรี ครอบคลุมหมด คือหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทุกกระทรวงโดยสิ้นเชิง หมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิง

แล้วพวกรัฐมนตรีที่ยังเหลืออยู่ ที่แต่งตั้งโดยอดีตนายกฯ ที่ไร้ความชอบธรรม ที่สิ้นสุดสภาพความเป็นรัฐมนตรี ยังจะหน้าด้านอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกเหรอ

หลักการที่ศาลตัดสินคือ ไม่ว่าคุณจะย้ายไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใด ถ้ายังอยู่ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก็คือสิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีทันที อย่ามาอ้างว่า ย้ายกระทรวงแล้ว

เพราะความผิดมันเป็นความผิดเฉพาะตัว ไม่ใช่ความผิดเฉพาะตำแหน่ง ความผิดต้องติดตัวไปตลอดไม่ว่าจะอยู่ในกระทรวงใดก็ตาม ถ้ายังอยู่ในรัฐบาลเดิม


ที่บ้านเมืองเราวุ่นวาย ต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มากที่สุดในโลก จำนวนข้อมากที่สุดในโลก ก็เพราะนักการเมืองไทยมันสันดานศรีธนญชัยนี่แหละ พยายามดิ้นรนหาช่องโหว่กฎหมายทุกช่องทาง เพื่อหน้าด้านอยู่ในอำนาจต่อไป

akecity ขอตอบว่า

1. พรบ.กู้ 2 ล้านล้านเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ ทำไมไม่ออกเป็น พรก.กู้เหมือน พรก.กู้ 3.5 แสนล้านล่ะ
2. ย้ายข้าราชการได้ แต่ต้องย้ายอย่างสมเหตุผล ไม่ใช่เข้ามาทำงานปุ๊บ คำสั่งแรกคือเซ็นย้ายข้าราชการเพื่อเอื้อประโยชน์พี่ชาย
3. ทำกับข้าวออกทีวีได้ และออกทีวีหลายสิบครั้งด้วย แต่ที่ต้องหลุดจากตำแหน่งเพราะรับเงินจากบริษัทเอกชนมาเป็นเงินส่วนตัว ถ้าทำกับข้าวฟรี ๆ ก็ไม่หลุดจากตำแหน่งแล้ว
4. ซื้อที่ดินเป็นของตัวเองได้ แต่บุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมือง ห้ามซื้อขายที่ดินของรัฐ
5. แก้รัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องทำด้วยความถูกต้องชอบธรรม ไม่ใช่กดบัตรแทนกันได้

อ้อ ยิ่งลักษณ์ไม่ได้ใช้วิธีถอนหมอย แต่ยิ่งลักษณ์โกนจนเกลี้ยงเลย จ่าประสิทธิ์บอกมา

555 /@akecity


เสื้อแดงมาให้ดอกไม้และกำลังใจแก่ยิ่งลักษณ์ ภายหลังคำตัดสินของศาล รธน. พ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรี

โปรดสังเกตที่หน้ายิ่งลักษณ์ ฮ่า ๆ


หน้าปูบูดเป็นตูดลิงเลยนะ !! 555


แล้วพอสิ้นสุดความเป็นนายกไปแล้ว ยิ่งลักษณ์ก็ออกมาแถลงออกทีวี ในตำแหน่งอะไรมิทราบ ??

สงสัยคงคิดว่า ออกมาแถลงอำลาตำแหน่ง อย่างกับนางงามสิ้นสุดการทำหน้าที่ เหรอไง


คลิกอ่าน สุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วตามมาตรา 171


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^