วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ขอมไม่ใช่เขมร ชาวสยามคือผู้สร้างนครวัดนครธมไอ้ปึ้ง สุรพงษ์ ตอบนายศิริโชค โสภา ในสภาว่า "อย่าไปเรียกเขมร เพราะเขาไม่ชอบ"

นี่คือการแสดงให้เห็นถึงการยอมเป็นขี้ข้าเขมรอย่างชัดเจน แค่เป็นขี้ข้าทักษิณอย่างเดียวไม่พอ ดันขอเป็นขี้ข้าฮุนเซ็นอีกตัวส่วนไอ้ฮุนเซ็นน่ะเหรอ ไอ้นี่ก็ขี้ข้าเวียดนาม กรณีไอ้ฮุนเซ็นเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายบทความอีกที

----------------------------

ประวัติศาตร์น่าคิด สยาม ขอม เขมร 

ผมเคยเจอพวกเสื้อแดงโง่ๆ (เฉพาะบางตัว) ชอบอ้างว่า เขาพระวิหารสร้างโดยขอม ฉะนั้นเขาพระวิหารจึงต้องเป็นของประเทศกัมพูชาหรือไอ้พวกเขมร เพราะเขมรก็คือขอม

ถ้าพวกเสื้อแดงมึงคิดแบบนี้ แสดงว่าพวกมึงคงอยากยกปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง และอีกหลายแห่ง ให้เขมรพ่อพวกมึงด้วยล่ะสิ

แต่ความเป็นจริง เขมรมันก็ไม่โง่เหมือนพวกเสื้อแดงหรอก ที่จะนำตรรกะเรื่องวัฒนธรรมขอมมาใช้อ้างในศาลโลก เพราะเรื่องอาณาจักรโบราณ นำมาใช้อ้างอิงเรื่องเขตแดนความเป็นประเทศตามหลักสากลไม่ได้

ฉะนั้นจะมาอ้างว่า  ประเทศกัมพูชา หรือคนเขมร ก็คือ ขอม ไม่ได้

และคนเขมร ก็ไม่ใช่ชนชาติเดียวที่มีเชื้อสายขอม เพราะคนไทยจำนวนมากก็มีเชื้อสายขอมเช่นกัน

สมัยยุคอาณาจักรขอมโบราณเรืองอำนาจได้แผ่อิทธิพลไปไกลจนถึงสุโขทัย และลุ่มน้ำเจ้าพระยา ชาวอาณาจักรสุโขทัยจำนวนไม่น้อยก็มีเชื้อสายขอม

คนลพบุรีก็มีเชื้อสายขอมโบราณเช่นกัน นั่นคืออาณาจักรละโว้ นั่นเอง

เพราะชนเผ่าไทย และขอมโบราณ มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสืบเชื้อสายข้ามไปข้ามมาจนกลืนกันไป

ทางศรีษะเกษ สุรินทร์ โคราช และอีกหลายจังหวัดทางอีสาน หากสืบย้อนขึ้นไปจริงๆ ก็มีเชื้อสายขอมโบราณทั้งนั้น ศิลปะขอมจึงสืบทอดกันมาในพื้นที่ภาคอีสานมีให้เห็นมากมาย

ปราสาท เจดีย์ หรือพระพุทธรูปต่าง ๆ ในสมัยขอมโบราณ ก็มาจากฝีมือบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายขอมโบราณที่เรียกว่า ชาวสยาม เป็นคนสร้างไว้ ตามคำสั่งของกษัตริย์ขอมโบราณ

คนไทยชาวสยามหรือเสียมในภาษาเขมร และชาวขอมโบราณ จึงมีรากเหง้าวัฒนธรรมเดียวกัน ใกล้เคียงกัน 

หากจะเปรียบเทียบก็คล้าย ๆ กับชาวล้านนา (ชาวไทยเหนือ) กับชาวล้านช้าง (ลาว) นั่นแหละที่มีรากเหง้าใกล้เคียงกัน

แต่ปัจจุบันอาณาจักรขอมโบราณล่มสลายไป เหลือแต่ลูกหลานเชื้อสายขอม ที่มีอยู่ทั้งในไทย ลาว เขมร และเวียดนามบางส่วน

เชื่อหรือไม่ ? เดี๋ยวนี้มีนักประวัติศาสตร์บางส่วนเริ่มเชื่อกันว่า นครวัด อาจสร้างโดยชาวสยามหรือเสียม  แต่ถูกพวกขอมโบราณที่รุ่งเรืองอำนาจขึ้นมาแย่งชิงไป

ขอมโบราณได้บุกตีอาณาจักรของชาวเสียมจนราบคาบ จึงเกิด คำว่า เสียมเรียบ ที่แปลว่า สยามพ่ายแพ้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัด 

ปราสาทนครวัด ตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ (เสียม = สยาม , เสียบเรียบ = สยามพ่าย)แล้วชาวสยามหรือเสียม ก็หนีพวกขอมโบราณ มาตั้งอาณาจักรใหม่ในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในทุกวันนี้ คาดว่า ตอนแรกชาวสยามไปตั้งอาณาจักรทวารวดี และต่อมาพัฒนามาเป็นอาณาจักรละโว้ ซึ่งก็คือเมืองลพบุรีในปัจจุบัน


พระปรางค์ 3 ยอด แห่งอาณาจักรละโว้ จ. ลพบุรี


และต่อมาอาณาจักรละโว้เกิดโรคระบาด ทำให้พระเจ้าอู่ทองจึงย้ายราชธานีจากอาณาจักรละโว้มาสร้างราชธานีใหม่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก็คือ อาณาจักรอโยธยาหรือกรุงศรีอยุธยา แทน

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเริ่มมั่นคง พระเจ้าอู่ทองก็ได้ส่ง ขุนหลวงพระงั่วไปปราบขอมจนได้เป็นเมืองขึ้น นับแต่นั้นขอมก็เป็นเมืองขึ้นคนไทยเรื่อยมา และหลังจากขอมล่มสลาย ได้มีชาวขอมบางส่วนก็ได้ไปตั้งอาณาจักรใหม่ คือ ขแมร์ หรือ กัมพูชา นั่นเอง (และลูกหลานชาวขอมอีกมากมายก็ยังอยู่แถบพื้นที่จังหวัดอีสานใต้ในปัจจุบัน)

ส่วนภาษาไทย ก็คือ ภาษาขอมที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญจนสูงสุดแล้ว เพราะคนไทยโบราณฉลาดมาก

ซึ่งมีทฤษฎีใหม่เริ่มเชื่อว่า ชาวสยาม อาจเป็นผู้คิดค้นภาษาขอมหรือภาษาเสียมด้วยซ้ำ แต่พอคนไทยบางส่วนที่ย้ายมาตั้งอาณาจักรใหม่ คือ สุโขทัย (สุโขทัยแยกตัวมาจากอาณาจักรละโว้)

สังเกตจากเครื่องแต่งกายของชาวสุโขทัยก็มีคล้ายกับชาวขอมโบราณเช่นกัน

เมื่อชาวไทยสยามสุโขทัย ได้รวมกับชาวไทยลื้อและชาวไทยล้านนาทางเหนือ จึงมีการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จนทำให้เกิดการพัฒนาภาษาขึ้นไปอีกในยุคพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ได้คิดค้นดัดแปลงภาษาขอมให้ดีขึ้น จนกลายเป็นภาษาไทย

ส่วนภาษาเขมรที่ยังดูใกล้เคียงภาษาขอมโบราณมากกว่าภาษาไทยนั้น ก็เพราะพวกชาวเขมรไม่ค่อยพัฒนาภาษาขอมต่อมาอีกเท่าไหร่นัก 

จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่า เขมร คือ ขอม เพราะภาษาเขมรในปัจจุบันมีความใกล้เคียงภาษาขอมโบราณมากกว่าภาษาไทยในปัจจุบัน

แต่ภาษาไทยมีความสวยงาม สละสลวยกว่าภาษาขอมและภาษาเขมรยิ่งนัก

คนไทยที่พัฒนามาจากชาวสยามหรือเสียมในภาษาเขมรนั้น มีความเก่งทางด้านศิลปะอย่างมาก จนพัฒนาความงดงามทางศิลปะต่าง ๆ จนมีความวิจิตรละเอียดบรรจงประหนึ่งเทวดาลงมารังสรรค์ สวยงามเหนือกว่าศิลปะชาติใดในแถบอินโดจีนนี้ ทำให้ศิลปะไทยในสมัย ๆ ต่อ ๆ มา จึงเริ่มห่างไกลจากศิลปะดั้งเดิมขอมโบราณ

ฉะนั้นตรรกะที่ว่า ขอม คือ เขมร จึงเป็นตรรกะที่คนโง่ใช้เท่านั้น

เพราะแม้แต่กัมพูชา หรือ เขมร เขาก็รู้ว่าตรรกะนี้ใช้ไม่ได้ เพราะความเป็นประเทศในโลกปัจจุบัน จะไม่มีการนำวัฒนธรรมและเชื้อสายในอาณาจักรโบราณมาอ้างอิงในเรื่องเขตแดนได้อีก

กัมพูชาหรือเขมรจึงเดินหน้าด้วยวิธีการอันแยบยล เพื่อให้ทางไทยยอมรับแผนที่ 1 ต่อ 2 แสน ก่อนต่างหาก นี่แหละวิธีจะยึดแผ่นดินไทยของกัมพูชาขั้นแรก

แม้วันก่อน พล.อ.ประยุทธ จะมาบอกว่า MOU43 ไม่ได้แปลว่ายอมรับแผนที่ 1 ต่อ  2 แสน ก็ตาม แต่นั่นคือความคิดของฝ่ายไทยฝ่ายเดียว

เพราะฝ่ายเขมร มันถือว่า ไทยได้ยอมรับแผนที่ 1ต่อ2 แสน ไปแล้ว (ตามแถลงการณ์ของนายฮอร์ นัม ฮง)

เพราะเขมรได้แนบแผนที่  1 ต่อ  2 แสน (เขมรใช้คำว่าแผนผังเพื่อเลี่ยงคำ) ในการยื่นเอกสารหลักฐานในการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกด้วย

โดยเฉพาะไอ้เหล่ นพดลมันโกหกตอแหลว่าเขมรขึ้นแค่ตัวปราสาทเท่านั้น

(หมายเหตุผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ เพราะประวัติศาสตร์ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอน จนกว่าจะพบหลักฐานใหม่ ประวัติศาสตร์ก็อาจเปลี่ยนไป แม้แต่นักประวัติศาสตร์ยังเห็นต่างกันเลยครับ เอาเป็นว่าอ่านที่ผมเขียนพอได้ความรู้ในอีกแง่หนึ่งแล้วกัน)

-------------------------

สรุปง่ายๆคือ 

คนไทยในแผ่นดินไทยหลายจังหวัดก็มีเชื้อสายขอม เป็นลูกหลานชาวขอมในอดีต ไม่ต่างจากอะไรจากคนเขมรเช่นกัน

ขอมสูง (ขแมร์ลือ=เขมรสูง) คือ คนไทยเชื้อสายขอม ในประเทศไทย

ขแมร์กรอม คือ เขมรล่าง ที่คนไทยเชื้อสายขอมใช้เรียกพวกเขมรในกัมพูชา

คำว่า ขอม ปัจจุบันคนไทยมักใช้คำนี้ในลักษณะยกย่องในทางศิลปวัฒนธรรม เช่นวัฒนธรรมขอม

ส่วนคำ เขมร คนไทยใช้เรียกแทนพวกขอมล่าง  หรือเขมรในปัจจุบัน

ในเมื่อคนไทยในแผ่นดินบางส่วนมีเชื้อสายขอม ลูกหลานคนไทยเชื้อสายขอมเหล่านี้ก็ย่อมมีสิทธิปกป้องดูแลโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่มาจากศิลปะขอมเช่นกัน

คำว่า เขมร เป็นคำไทยภาษาไทย  ที่คนไทยใช้เรียก พวกขแมร์ หรือพวกเขมรนั่นแหละ

เช่น ประเทศเมียนมา ภาษาไทยเราเรียก ประเทศพม่า

ชาวอิงลิช ภาษาไทยเราเรียก ชาวอังกฤษ

ชาวนิปปอน และเจแปน ภาษาไทยเราเรียกว่า ชาวญี่ปุ่น และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

เมื่อหลายเดือนก่อน ผมล่ะโมโหจริงๆ มีผู้ประกาศข่าวกีฬาช่อง 7 อ่านข่าวว่า ประเทศเมียร์ม่า นี่มันผิดชัดๆ

ในภาษาไทยเราต้องเรียก ประเทศพม่า จึงจะถูกต้อง

และถ้าหมาตัวไหน ไม่กล้าเรียกกัมพูชาว่าเขมร มันก็คือขี้ข้าเขมรเท่านั้น

--------------------

ไอ้ฮุนเซ็นกร่างอยากยึดดินแดนไทย แต่

ไอ้ฮุนเซ็น ขี้ข้าเวียดนาม ที่ได้เป็นผู้นำเขมรเพราะมีเวียดนามหนุนหลัง ฮุนเซ็นยอมยกแผ่นดินเขมรบางส่วนที่เคยเป็นข้อพิพาทกับเวียดนาม ให้เวียดนามซะ

แล้วเดี๋ยวฮุนเซ็นจะมาเอาแผ่นดินไทย ที่พวกขี้ข้าตัวไทยใจเขมรประเคนแผ่นดินให้แทน

คลิกอ่าน แฟชั่นแห่ทำบุญช่วยโรฮิงญาของคนไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^