วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

แนะวิธีช่วยยิ่งลักษณ์หลุดคดีจำนำข้าว


วันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดียิ่งลักษณ์ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ปอ.มาตรา 157 ในโครงการจำนำข้าวที่สร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่า 6 แสนล้านบาทแล้ว

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็เลยโพสเฟสบุ๊คแถลงการณ์ตอแหลทันทีตามนี้"ตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องดิฉันในคดีเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายโครงการรับจำนำข้าวในวันนี้นั้น

ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั้น ดิฉันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับใช้พี่น้องประชาชนตามที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด้วยอุดมการณ์ที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ข้อกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการทุกประการ และต้องการเห็นประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไร่ชาวนาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด

ดิฉันขอยืนยันอีกครั้งว่า คดีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่กล่าวหาดิฉันนี้ ถือเป็นคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ อันเป็นนโยบายที่ประชาชนได้มอบหมายความไว้วางใจตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยให้ดิฉันมาดำเนินการ และเมื่อมีการเสนอนโยบายดังกล่าวต่อประชาชนและเกิดเป็น “ฉันทามติ” ของประชาชนที่ต้องการให้ “กลไกตลาด” เป็นธรรม สะท้อนความเป็นจริงและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา เพราะที่ผ่านมาชาวนาเป็นผู้ผลิตไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตของตนเองในตลาดได้ การกำหนดราคาตกอยู่ในมือของผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง คดีนี้จึงเป็นคดีที่จะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งยังมีผลต่อบรรทัดฐานและการตัดสินใจในการจัดทำนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนในอนาคต

ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตต่อเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ “หลักนิติธรรม” ที่พึงต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาเพื่ออำนวยความยุติธรรมนั้น ได้ขาดหายไปในคดีที่เกี่ยวกับตัวดิฉัน เห็นได้จากรายงานและสำนวนคดีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เองก็ระบุอย่างชัดเจนว่า “ไม่มีพยานหลักฐานว่าดิฉันกระทำการทุจริตหรือสมยอมให้ผู้ใดทุจริต” แต่ก็มีการชี้มูลความผิดกับดิฉัน และก่อนหน้าที่อัยการสูงสุดจะฟ้องคดี อัยการสูงสุดได้ชี้ข้อไม่สมบูรณ์ของคดีนี้หลายเรื่องตามที่เป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไป และต่อมาทั้งที่ทางอัยการยังไม่ได้มีการสืบพยานหลักฐานให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะฟ้องคดีนี้ แต่กลับมีการเร่งรีบที่จะส่งฟ้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นไปตามกระบวนการปกติที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา

อย่างไรก็ดี แม้เมื่อศาลฎีกาฯ มีคำสั่งประทับฟ้องคดีนี้ ดิฉันมั่นใจในความบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ความจริงต่อศาลตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตามที่กฎหมายกำหนดว่า ดิฉันมิได้กระทำความผิดใดๆทั้งสิ้น

ดิฉันเพียงหวังว่าในการพิจารณาคดีในชั้นศาลฎีกาฯ ดิฉันจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง และมีโอกาสเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของดิฉันในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ

ที่สำคัญดิฉันขอให้มีการพิจารณาอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ปราศจากอคติใดๆ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันเห็นว่า ดิฉันยังไม่ได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นที่ถูกกล่าวหา และมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่จะทำลายดิฉันเข้ามาแทรกซ้อนโดยตลอด

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้โปรดยุติการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ หยุดกดดันหรือชี้นำเพื่อประโยชน์ทางการเมือง จนกว่ากระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกาฯ จะเสร็จสิ้น เพื่อให้ความเป็นธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยต่อไป"

ยิ่งลักษณ์ โพส

--------------------

สิ่งที่ยิ่งลักษณ์ตอแหลข้างบนนั้น คงมีแต่พวกเสื้อแดงเท่านั้นที่จะเชื่อแบบโง่ ๆ

ผมเน้นข้อความตอแหลของยิ่งลักษณ์ไว้ เชื่อว่า คุณผู้อ่านที่รักประเทศจริง ๆ ย่อมคิดได้ว่า เธอตอแหลอย่างไร

ย้ำว่า คดีที่ศาลประทับรับฟ้องนี้ ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับทุจริตเกี่ยวกับโกง แต่เป็นคดีทุจริตต่อหน้าที่ เป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ระงับยับยั้งโครงการที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศมหาศาล 

แนะวิธีช่วยยิ่งลักษณ์พ้นคดีจำนำข้าว

1. ยิ่งลักษณ์ไปฆ่าตัวตายซะ คดีอาญาก็ต้องถูกปิดไปแน่นอน เพราะผู้ต้องหาตายไปแล้ว ส่วนคดีแพ่งที่กระทรวงการคลังฟ้องร้องเอาผิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 6 แสนล้านบาท ถึงฆ่าตัวตายไปก็ยังไม่จบ เพราะถึงตายไป ก็ยังตามไปยึดทรัพย์ของคนตายมาชดใช้ให้แผ่นดินได้ต่อไป

ส่วนรัฐมนตรีผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่น ๆ ในรัฐบาลก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายด้วยลดหลั่นกันไปตามความเกี่ยวข้อง ตามที่รธน.ทุกฉบับ  จะเขียนไว้ว่า ครม.ต้องรับผิดชอบร่วมกัน2. หนีคดีแบบทักษิณไปเลย เมื่อผู้ต้องหาหนีคดีก่อนศาลจะเริ่มไต่สวนจนจบ  ก็จะถูกจำหน่ายคดีออกจากระบบชั่วคราว จะได้เป็นผีเร่ร่อนเป็นเพื่อนทักษิณไง มีความสุขดีออก!!


3. หาเงินมาใช้หนี้จำนำข้าว 6 แสนล้านบาทคืนรัฐบาลไทยสิ เพราะเงินที่จ่ายไปโครงการจำนำข้าวส่วนใหญ่เป็นเงินกู้นอกงบประมาณทั้งสิ้น

พูดง่าย ๆ ก็คือ กู้เงินอนาคตมาจ่ายให้ชาวนามาตลอด จนหนี้บานปลาย

ถ้าหาเงินมาชดใช้ให้รัฐบาลไทยได้ อย่างน้อยสัก 80 % ของมูลค่าที่เสียหาย ย่อมช่วยให้โทษหนักย่อมเป็นเบา คดีอาญาที่ว่าต้องติดคุกก็อาจได้รับความเมตตาจากศาลให้แค่รอลงอาญาต่อไป

แต่ที่แน่ ๆ แค่ค่าเช่าโกดังเอกชนฝากข้าวที่ยังต้องจ่ายเดือนละ 2 พันกว่าล้านบาทมาจนวันนี้ ก็แย่แล้ว

ขนาดตระกูลชินวัตร โดย อีโอ๊คที่ชอบโอ้อวดเหลือเกินว่า โครงการนี้ช่วยเหลือชาวนาได้ลืมตาอ้าปาก (ลืมตาในโลงน่ะสิ) แต่พวกมันก็ไม่เคยช่วยจ่ายค่าเช่าโกดังเลยแม้แต่สลึงเดียว

----------------

ตีแรด ต้องตีที่หาง

หมายเหตุ คดีทุจริตขายข้าวจีทูจีในโครงการจำนำข้าว ซึ่ง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ กับพวกรวม 21 คน โดนอัยการสูงสุดส่งฟ้องศาลแล้ว รวมทั้งโดนฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย 3.5 หมื่นล้านด้วย

หากศาลรับฟ้อง แล้วนายบุญทรง ซัดทอดความผิดไปที่ยิ่งลักษณ์ด้วย ก็จะซวยตามไปด้วยเช่นกัน

ผมขอแนะนำศาลเลยนะว่า ไม่ต้องเร่งรีบในคดียิ่งลักษณ์ แต่ให้เร่งดำเนินคดีนายบุญทรงหนัก ๆ แทน แล้วขี้ข้าจะรีบคายความลับซัดทอดไปถึงยิ่งลักษณ์เอง---------------------

ยิ่งลักษณ์เก่งกว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟไทย กำเนิดมา 125 ปี แต่เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้ชื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทยมา 64 ปี มีหนี้สินทั้งสิ้นแสนกว่าล้านบาท

แต่ก็สู้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้ บริหารประเทศแค่ 2 ปีกว่า ๆ สร้างหนี้จากโครงการจำนำข้าวได้มากกว่า 6 แสนล้านบาท (ยังไม่รวมความฉิบหายจากการเอาอยู่ในอุทกภัยใหญ่ปี2554)

นี่ถ้าไม่ใช่ยิ่งลักษณ์ ทำไม่ได้จริง ๆ นะนี่ เก่งจริง ๆ ไอ้เรื่องฉิบหาย !!

5555/@akecity

หน้าตาบอกบุญไม่รับทั้งคู่!!


คลิกอ่าน จับโกหกยิ่งลักษณ์แก้ตัวกลาง สนช.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^