วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ถ้านักโทษทักษิณซื้อเวลาช่อง 11 ได้ นักโทษคนอื่นๆ ก็ต้องทำได้เพราะทักษิณหนีคดี จนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแล้ว ให้จำคุกทักษิณ 2 ปี จึงสามารถเรียกทักษิณได้ว่า นักโทษทักษิณหนีคดี หนีคุก ก็ย่อมได้

ฉะนั้น ถ้านักโทษทักษิณ ซื้อเวลาเพื่อออกช่อง 11 ได้ นักโทษทั่วประเทศคนใด หากมีเงิน และอยากออกทีวี ก็ต้องออกช่อง 11 ได้เช่นกัน หากไม่เกี่ยวกับความมั่นคงใด ๆ 555

เอ้า นักโทษคดียาเสพติดในคุกคนไหน อยากออกช่อง 11 ก็รีบมาซื้อเวลาด่วน จะฝากรักฝากความคิดถึง หรือแก้ตัวออกฟรีทีวี ก็ต้องทำได้ โดยให้ทีวีมาถ่ายทำในคุก

แบบที่รายการตีสิบเคยมาถ่ายเพื่อสัมภาษณ์อดีตนักโทษแดนประหารเลย  จริงมั้ย ?

หากช่อง 11 ไม่ให้ออก ก็แสดงว่า พวกเพื่อควาย มันตอแหลเหมือนยิ่งลักษณ์ กันทั้งพรรคนั่นแหละ

ฉะนั้นต่อจากทักษิณ เปิดงานแข่งมวย ต่อไปช่อง 11 อาจถ่ายทอดสด

กำนันเป๊าะ เปิดงานชนไก่ในเขมร

วัฒนา อัศวเหม เปิดคอนเสิร์ต ตู่ นันทิดา ที่บ่อนปอยเปต

ใจ อึ้งภากรณ์ เปิดงานเสื้อแดงกินหญ้าที่อังกฤษ

จักรภพ เพ็ญแข เปิดงาน แดงตุ๊ดร่วมพาเหรดเกย์ที่มอนเตเนโกร
แล้วก็ อะไรอีกดีล่ะ มีนักโทษหนีคดีอีกมั้ย ? 5555

----------------------

ย้อนดู คำพิพากษา คดีที่ดินรัชดา ของทักษิณ
คดีที่ดินรัชดา มันเริ่มต้นจาก การให้เบาะแสโดยกลุ่มข้าราชการกระทรวงการคลัง ที่ใช้ชื่อว่า "กลุ่มเป่านกหวีด" หรือ "Whistle blower" ได้ส่งข้อมูลทางอีเมลถึง คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายหลังการประมูลไม่นาน จนนำไปสู่การนัดพบเพื่อให้ข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) เป็นผู้ยื่นร้องเรียนต่อกองบังคับการ กองปราบปราม เพื่อให้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ไม่ได้รับความสนใจ (ก่อนการรัฐประหารปี49)

ต่อมาเมื่อเกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้ออกประกาศ คปค. ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) นายวีระ สมความคิดได้นำเรื่องนี้เสนอต่อ คตส. ให้ตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และครอบครัวอีกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ได้มีมติรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา และแต่งตั้งนายนาม ยิ้มแย้ม ประธาน คตส. เป็นผู้รับผิดชอบ

-----------------------

ที่เสื้อแดงบอกว่า เขียนกฎหมายเอาผิดคน ๆ เดียว หมายถึง ?

เพราะ คปค. (ชื่อเดิม) หรือ คมช. ได้ทำรัฐประหารล้มรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญไปแล้ว

แต่ต่อมาอีกไม่กี่วัน

คปค. ได้ออกประกาศคำสั่งฉบับที่ 27 ว่า คดีใดที่ดำเนินการอยู่ก่อนหน้าการรัฐประหาร หรือมีการร้องเรียนมาก่อนการรัฐประหาร ตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถือเป็นข้อยกเว้น คดีเหล่านั้นไม่ถูกล้มล้างไปกับการรัฐประหารด้วย

ทำให้ดูเสมือนว่า เขียนกฎหมายเพื่อเอาผิดย้อนหลังทักษิณด้วยรัฐธรรมนูญ 2540 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกล้มไปแล้ว

ซึ่งตามมาด้วยการประกาศคปค. ฉบับที่ 30 เพื่อแต่ง คตส. ขึ้นมาตรวจสอบทักษิณ ในหลายๆ คดี


-----------------------

สาระสำคัญของประกาศคปค. ฉบับที่ 27

ประกาศ คปค. ฉบับที่ 27 เรื่อง การแก้ไขคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2549

ตามที่ได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2549 ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช พ.ศ.2541 มีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น 
เพื่อให้มีผลชัดเจนในการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งกำหนดเรื่องการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำการต้องห้ามตามกฎหมายนั้น คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศข้อ 1 ของ คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 21 กันยายน 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้

ข้อ 1 การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิให้กระทบกระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 จะคงบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิก

ข้อ 2.การห้ามพรรคการเมืองดำเนินการประชุมหรือดำเนินกิจการใดๆ ทางการเมือง ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2549 ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3.ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอื่นที่ทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุกระทำตามต้องห้ามตามราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช 2541 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุบพรรค

ข้อ 4.ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยคำสั่งของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2541 ก่อนวันที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นยังคงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคำสั่งของศาลต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พศ.2549

พลเอกสนธิ บุญรัตนกลิน
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คลิกอ่าน คดีที่ดินรัชดา ในมุมมองใหม่เมืองเอก


การแก้ตัวด้วยตรรกะที่ว่าเขียนกฎหมายเอาผิดย้อนหลังของทักษิณ ของเสื้อแดง มันเป็นตรรกะเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ทักษิณทำผิดจริงๆ

อย่างหมอตุลย์ เคยถาม บก.ลายจุด ในรายการคมชัดลึก ว่า

หากไม่พูดเรื่องรัฐประหาร ขอถามว่า บก.ลายจุด คิดว่า ทักษิณไม่ได้ทำผิดกฎหมายจริงหรือไม่

บก.ลายจุด อึ้งและไม่ยอมตอบ !!??

-------------------------------


คลิกอ่าน ยิ่งลักษณ์ตอแหล ทักษิณออกช่อง 11 พูดแต่เรื่องกีฬา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^