วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เงิน 200 ล้านหนักหัวสมศักดิ์เจียม จนโชว์โง่มีเพียงไทยรัฐ และ แนวหน้า ที่นำเสนอข่าว เอกสารเงินพระราชทาน 200 ล้านให้หม่อม... เท่านั้น

พอเห็นว่า ไทยรัฐกล้าลงเอกสารนี้บนหน้า 1 หนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค.57 ได้สมศักดิ์ เจียม ปรมาจารย์แห่งความชั่ว ก็รีบกระโดดงับข่าวนี้ทันที ตามสันดานตะกวดหิวโซ เพราะมันคิดว่า อย่างน้อยถ้าข่าวนี้มั่วนิ่ม ไทยรัฐกับแนวหน้าก็ซวยไปก่อน 555


ที่จริงไอ้หงอกเจียม มันโพสเรื่องนี้ไว้หลายโพส
แต่นี่คือตัวอย่าง 1 ในหลาย ๆ โพสของมันครับ

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


ผู้เชี่ยวชาญเอกสารราชการหลายคนต่างลงความเห็นว่า เอกสารฉบับดังกล่าวมีพิรุธเยอะมาก ซึ่งไม่น่าจะเป็นเอกสารจริง

เอกสารเงิน 200 ล้านบาทที่เป็นข่าว ที่คาดกันว่าเป็นเอกสารปลอม !!

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

ผมขอย่อเล็ก ๆ นะครับไม่อยากแปะใหญ่ เพราะเชื่อว่า เอกสารปลอม !!

ดังที่ผมจะขอลอกความเห็นจากคุณ Tongrob Sunontalad ที่โพสลงเฟสบุ๊คไว้อย่างน่าสนใจมาก โดยมีเนื้อหาดังนี้


เรื่องเอกสาร พระบรมราชโองการ และเงิน ๒๐๐ ล้าน ผมติดใจครับ

๑. หนังสือฉบับนี้ มีเนื้อหาชัดเจนว่ามีไปถึง "ประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" เพื่อ สั่งการให้จ่ายเงิน ๒๐๐ ล้านบาท

นั่นหมายความว่า หนังสือนี้มีลักษณะ "สั่งการโดยเฉพาะเจาะจงระหว่างหน่วยงาน" นั่นเอง ซึ่งโดยปกติแล้ว สำนักราชเลขาธิการ จะเป็นผู้สนองพระราชกระแส โดย "ราชเลขาธิการ" ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร จะเป็นคนลงนามในหนังสือออก

นอกจากนั้น ตามแบบของหนังสือราชการ จะมีเลขกำกับด้านบนซ้ายของหนังสือทุกฉบับ โดยมีอักษรย่อของหน่วยงานนั้น ๆ กำกับเลขที่ออก "อยู่เสมอ" กรณีสำนักราชเลขาธิการ จะใช้ ตัวอักษรและเลขกำกับด้านบนซ้ายว่า "ที่ รล.๐๐๐๐/๐๐๐๐" เป็นต้น

ด้านบนขวา จะระบุข้อความว่า "สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม. ๑๐๒๐๐" แต่หนังสือเจ้าปัญหา กลับ "แอบอ้าง" โดย ด้านบนซ้ายใช้เลข ๔๘/๗๓ ส่วนด้านบนขวา ใช้พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑ (๑) ชัดเจนว่า สำนักราชเลขาธิการ "ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์" ในหลวงไม่ต้องมีพระปรมาภิไธยเองหรอกครับ เพราะเป็นหนังสือสั่งการระหว่างหน่วยงานนะครับ ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ

๒. จาก ตำแหน่งประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามข้อ ๑. นั้น ตำแหน่งนี้เป็น "ประธานบอร์ด" ขององค์กร มีหน้าที่วางและกำกับนโยบายเท่านั้น

แต่อำนาจในการบริหารงานผูกพันธ์องค์กร คือ "ผู้อำนวยการสำนักงานฯ" ซึ่งผมคาดว่า คนปลอมหนังสือ จะต้องเข้าไปหาข้อมูลที่เว้ปของสำนักงานฯ แต่บังเอิญว่า "เข้าไปหาข้อมูลผิดคอลัมน์"

ซึ่งคนทำปลอมไม่รู้ว่า "ประธานกรรมการบริหาร" กับ "ผู้อำนวยการ" คนละหน้าที่ คนละตำแหน่งกัน

ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ "นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" ส่วนประธานบอร์ดสำนักงานทรัพย์สินฯ เป็น รมว.คลัง โดยตำแหน่ง ปัจจุบันคือ นายสมหมาย ภาษี

๓. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๐ ซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลอยู่แล้ว ตามมาตรา ๗ (๔)

หนังสือฉบับนี้ ออกวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่จากการตรวจสอบในประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว "ไม่พบว่าอยู่ในฐานข้อมูล" ซึ่งเราอาจคิดว่า "ยังไม่ประกาศ" ถ้าแบบนั้น เรารออีกประมาณ ๒ อาทิตย์ แล้วมาเช็คดูอีกครั้งว่า หนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ฉบับนี้ มีในสารบบหรือไม่

๔. ฟ้อนท์ของหนังสือฉบับนี้ ถ้าไม่ใช่ Angsana new ก็คงเป็น Cordia new แต่หนังสือราชการของไทยปัจจุบัน คือ Thai sarabun ครับ

๕. หนังสือเจ้าปัญหาฉบับนี้ ผิดแบบทั้งประกาศพระบรมราชโองการ ทั้งผิดแบบหนังสือราชการทั่วๆไป เรียกได้ว่าหนังสือนี้ มีลักษณะ "หัวมังกุด ท้ายมังกร"

จะเป็นหนังสือสั่งการระหว่างหน่วยงานก็ไม่ใช่ จะเป็นประกาศพระบรมราชโองการก็ไม่ใช่

ราชเลขาธิการ ที่มีอำนาจลงนามหนังสือออก คนปัจจุบันคือ "นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร"

แต่ขณะที่ หนังสือเจ้าปัญหาฉบับนี้ กลับลงนามโดยลายเซ็นของ "ประยุทธ์ฯ" (ประยุทธ์ไหน ไม่รู้ ไม่มีชื่อเต็ม และไม่มีตำแหน่งปรากฎ ซึ่งผิดหลักหนังสือคำสั่งราชการทั้งปวง)

เนื้อหาถ้อยคำที่ใช้ บ้างก็ "พระบรมราชานุญาต" บ้างก็ "อนุญาต" สับสนปนเปไปหมด

จบ.

---------------------

มันน่าคิดจริง ๆ เอกสารที่หลวม ๆ แบบนี้ สื่อใหญ่อย่างไทยรัฐกล้าลงได้ แถมยังไม่มีการแก้ข่าวว่า ลงผิดแต่อย่างใด

แต่ก็ไม่มีสื่อไหนลงข่าวนี้อีก ยกเว้นแนวหน้า

แต่หากเราดูเอกสารนี้ เราก็เห็นได้ว่า มันเป็นเอกสารที่ดูไม่ค่อยถูกต้องตามหลักเอกสารคำสั่งทางราชการหลายอย่างตามที่คุณ Tongrob Sunontalad อธิบายไว้จริง ๆ

รึว่า เป็นคำสั่งที่ไม่เป็นทางการ ??

ยิ่งถ้าเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นทางการ แถมส่งเอกสารไปให้คนที่ไม่มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน ผมว่า งานนี้มั่วนิ่มแล้วครับ เพราะกฎหมายควบคุมกำกับการใช้เงินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีอยู่

ยังไงไทยรัฐ แนวหน้า ควรรีบสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับข่าวนี้ด่วน ไม่งั้นไอ้พวกหนักแผ่นดินอย่างสมศักดิ์เจียม มันจะได้ใจ

----------------

แต่สมมุติว่าจะเป็นเรื่องจริง เอกสารจริง คนที่ไม่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่า ไม่ใช่คนไทยตามหน้าที่พลเมืองที่ดี มันก็ไม่ควรมาเสือกทรัพย์สินแผ่นดินส่วนนี้ครับ

เพราะทรัพย์สินส่วนนี้ ชื่อก็บอกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ดังนั้นทรัพย์สินส่วนนี้จึงเป็นเรื่องของผู้จงรักภักดีและสถาบันฯ เท่านั้น 

พวกหนักแผ่นดินกรุณาอย่าเสือก!!


ล่าสุดกระทรวงการคลังแถลงข่าวออกมาแล้วว่า เป็นข่าวจริง งั้นอ่านบทความตามลิงค์ข้างล่างต่อครับ

คลิกอ่าน เงินพระราชทาน 200 ล้านบาท ตอกย้ำ สนง.ทรัพย์สินไม่ใช่ของในหลวงภูมิพล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^