วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

ทำไมต้องยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากกรณีเมื่อปี2550 นายโชติศักดิ์ ไม่ยืนเคารพธงชาติในโรงหนังและพูดว่า "ไม่มีกฎหมายบังคับทำไมต้องยืน"

เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอีกเรื่องที่ พวกไม่จงรักภักดีชอบนำมาอ้าง ว่า

"ทำไมฉันต้องยืนตรงเวลามีเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วย ถ้าฉันไม่อยากจะยืนฉันก็จะไม่ยืน เพราะนี่คือสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของฉัน"

(ข้อมูลด้านล่าง ให้คลิกที่ชื่อพระราชกฤษฎีกา และชื่อพระราชบัญญัติ เพื่อไปอ่านต้นฉบับได้เลย)

แต่ในกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 6 และมาตรา 15 ประกอบพระราชกฤษฎีกาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 6 (3)

มาตรา 6 ในพระกฤษฎีกา กำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.2485 บุคคลทุกคนจักต้องเคารพตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณี คือ

(1) เคารพธงชาติเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ทุกวันพร้อมกัน
(2) เคารพธงชาติ ธงไชยเฉลิมพล ธงเรือรบ ธงประจำกองยุวชนทหาร หรือธงประจำกองลูกเสือ เมื่อชักขึ้นหรือลงประจำสถานที่ราชการ เมื่อเชิญมาตามทางราชการ หรืออยู่กับที่ประจำแถวหรือหน่วยทหาร ยุวชนทหาร หรือลูกเสือ
(3) เคารพเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเคารพอื่นๆ ซึ่งบรรเลงในงานตามทางราชการ ในงานสังคม หรือในโรงมหรสพ

-------------

จากที่ผมไปอ่านมาแล้ว บทลงโทษผู้ที่ไม่ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี มีความผิดดังนี้

ตามมาตรา15 (ตามพระราชกฤษฎีกาวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.2485) ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา6 (ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.2485)

มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
*[มาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2486]


กฎหมายนี้มีมาตั้งแต่สมัยนายปรีดี พนมยงค์ ลงนามรับรองกฎหมายฉบับนี้ในฐานะเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์(ในรัชกาล๘) ซึ่งพวกไม่จงรักภักดีเป็นพวก2มาตรฐาน ยกย่องท่านปรีดีว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตย

ซึ่งกฎหมายให้เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับนี้ ก็ออกมาเมื่อสมัยท่านปรีดี พนมยงค์เป็นผู้สำเร็จราชการ ฯ แล้วทำไมพวกนี้ถึงไม่ให้ความเคารพกฎหมายฉบับนี้ ??

แม้กฎหมายฉบับนี้จะออกมาเมื่อพ.ศ.2485 เป็นสมัยจอมพลป. เป็นนายกรัฐมนตรีก็ตาม ซึ่งพวกไม่จงรักภักดีก็ได้ยกย่องจอมพลป.ในหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน

เช่นสมัยจอมพลป. ได้ลดบทบาทพระมหากษัตริย์ลง แต่สมัยจอมพลป.ก็ยังออกกฎหมายให้ประชาชนต้องเคารพเพลงสรรเสริญ ซึ่งยังมีผลบังคับใช้มาถึงปัจจุบันด้วย

พวกที่อ้างสิทธิเสรีภาพ แต่กลับไม่เคารพกฎหมายของประเทศ ไม่เคารพวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ คนพวกนี้ย่อมเป็นที่น่ารังเกียจไม่ว่ามันจะไปอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ตาม

กฎหมายเมื่อปีพ.ศ.2485 กำหนดโทษปรับไม่เกิน100บาทนั้น ผมถามหน่อยว่า เมื่อปี2485 ทองคำบาทละเท่าไหร่?

ที่จริงน่าจะแก้กฎหมายฉบับนี้เสียใหม่ว่า ให้สอดคล้องกับราคาทองคำในปัจจุบันด้วยซ้ำ

สมมุติว่า ราคาทองคำเมื่อปี2485 ราคาบาทละ 100บาท แต่พ.ศ.2555 ราคาทองคำ 24,000บาท

กฎหมายเรื่องการเคารพเพลงสรรเสริญ ใครละเมิดไม่ปฏิบัติตาม น่าจะปรับสัก24,000บาท และจำคุกไม่เกิน1เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ


--------------------------------------

แต่ปัจจุบันไม่มีโทษเรื่องนี้อีกแล้ว

ทีนี้มีประเด็นเพิ่มคือ พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ในมาตรา3ได้ยกเลิกพ.ร.บ.วัฒนธรรม2485 และ2486 ไปแล้ว

โทษทั้งหลายที่เกี่ยวกับการไม่ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญ จึงไม่มีอีกแล้วครับ

แต่เผอิญว่า คดีนายโชติศักดิ์ อ่อนสูง ที่ไม่ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญในโรงหนังเกิดขึ้นเมื่อปี50 โดยที่นายโชติศักดิ์ และมีการพูดว่า "ทำไมต้องยืนด้วยไม่มีกฎหมายบังคับ"

คดีนายโชติศักดิ์เกิดก่อนปี2553 จึงควรใช้กฎหมายเดิมต่อไปครับ ถ้าไม่ใช่ในกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก็ควรโดนความผิดฐานไม่เคารพวัฒนธรรมอันดีของไทยครับ

แต่เมื่อปัจจุบันไม่มีกฎหมายบังคับแล้ว ถ้าไม่ยืนก็ไม่มีโทษเรื่องวัฒนธรรม แต่เรื่องหมิ่นฯ ต้องดูองค์ประกอบแวดล้อมเพิ่มเติม

----------------------------------------

บ้านเมืองมีกฎหมาย เราก็ต้องเคารพ

ขนาดฝรั่งเขามาเที่ยวเมืองไทย เวลาฝรั่งเขาไปดูหนังในโรงหนัง เห็นคนไทยยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ฝรั่งเขาก็ยืนเคารพเหมือนกับคนไทย

เพราะฝรั่งส่วนใหญ่เขาเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี เมื่อเขาไปเยือนบ้านใคร เขาก็เคารพและให้เกียรติกฎระเบียบของบ้านนั้น เมืองนั้น

แม้ประเทศฝรั่งหลายประเทศเขาจะไม่มีการทำความเคารพเพลงสรรเสริญ เหมือนบ้านเราก็ตาม แต่เมื่อฝรั่งเขามาบ้านเรา เขาก็ย่อมต้องทำตามกฎหมายและวัฒนธรรมของบ้านเรา นี่แหล่ะเขาถึงเรียกว่า เป็นผู้เข้าใจสิทธิเสรีภาพที่ถูกต้องอย่างแท้จริง  (ทั้งๆที่ฝรั่งส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยทั้งนั้น)

ไม่เหมือนพวกคนไทยหนักแผ่นดินบางจำพวกที่ ปากอ้างสิทธิเสรีภาพ แต่พฤติกรรมกลับโง่เขลาเบาปัญญายิ่งนัก

พวกไม่จงรักภักดี ไม่เคารพกฎหมายประเทศเรา ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญในทุกๆฉบับ แม้กระทั่งฉบับปี2540 ที่เสื้อแดงเรียกร้องอยากจะใช้ก็มีระบุใน

มาตรา ๖๖ บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๖๗ บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ


แม้แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับ2540 ที่เรียกร้องอยากจะใช้กันนัก ก็ยังระบุไว้เลยว่าต้องเคารพกฎหมาย

ฉะนั้นจะอ้างสิทธิเสรีภาพใดๆ ถ้ามันขัดต่อกฎหมาย สิทธิเสรีภาพนั้นย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพที่เกินขอบเขต

ตัวอย่างเช่นในโรงหนัง รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่า โรงหนังจะต้องมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่แล้ว เพราะเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติกันมานาน

ถ้าใครไม่อยากยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ก็ไม่ต้องไปดูหนังที่โรงซะก็สิ้นเรื่อง หรือไม่ก็ตัดขาตัวเองทิ้งซะ เวลาไปดูหนังจะได้ไม่ต้องยืน

(อนุโลมให้สำหรับคนพิการไม่มีขา ผู้บังคับใช้กฎหมายคงไม่อยากเอาผิดโดยหลักรัฐศาสตร์นำนิติศาสตร์)

แต่ถ้าจะอ้างว่า เคารพด้วยใจเลยไม่ยืน ทีนี้ก็อยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะพิจารณาว่า อ้างได้สมเหตุสมผลหรือไม่?

แต่ถ้ามีเจตนาแสดงออกว่า ฉันไม่เคารพสถาบันกษัตริย์ ฉันเลยไม่อยากจะยืน กรณีเช่นนี้อาจไม่ใช่แค่ไม่รักษาวัฒนธรรมอันดี เพราะการไม่ยืนเพราะอะไร? เหตุผลสมควรรับฟังหรือไม่ กรณีนี้อาจเข้าข่ายจงใจดูหมิ่นพระเกียรติยศขององค์พระประมุขของชาติหรือไม่? 

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นสำคัญ ว่าจะใช้ดุลยพินิจเช่นไร

ไม่ได้บังคับให้ใจใครต้องเคารพ แต่พฤติกรรมของท่านต้องเคารพตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งกฎหมายได้ระบุไว้ว่า ในโรงหนังต้องทำความเคารพ ถ้าคุณไม่เคารพ ทั้งๆที่คุณรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจแล้วว่า ในโรงหนังต้องมีการแสดงความเคารพเพลงสรรเสริญฯ การที่คุณไม่เคารพ นั่นแสดงว่า คุณมีเจตนาจงใจเข้ามาเพื่อดูหมิ่น!! หรือไม่? 

ย้ำ!! ว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รักษาและบังคับใช้กฎหมาย

แม้คุณจะไม่เคารพ แต่คุณก็ต้องให้เกียรติในสิ่งที่คนอื่นเขาเคารพด้วย

เช่นถ้าเราไปอเมริกา คนอเมริกันเขากำลังยืนเคารพธงชาติ แม้เราไม่ได้เป็นคนอเมริกัน เราก็ต้องยืนตรงให้ความเคารพเพลงชาติของเขาด้วย จึงจะเรียกว่า ให้เกียรติประเทศเขา

ดูฝรั่งร้องเพลงสรรเสริญดีกว่า เผื่อพวกไม่จงรักภักดีจะได้ฉลาดขึ้นบ้าง
แนะนำอ่าน มาตรา112 ที่รัก!!

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2555 17:13

  ขอบคุณมากสำหรับบทความที่ดีๆ

  น่าจะแก้ไขบทความเล็กน้อย(เล็กน้อย..)

  แล้วนำไปไว้ที่มุมมองนะคะ...หรือว่างัยดี?

  k542

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ที่จริงก็ว่าจะไปไว้ที่นั่น

   แต่พอดีกำลังจะมีบทความอีกเรื่องในวันนี้ครับ ซึ่งก็น่าสนใจและเขียนยากกว่าบทความนี้มาก เลยต้องเอาบทความเรื่องนี้มาไว้ที่นี่แทนครับ

   ลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^