วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การหาเสียงแบบซื้อเสียงของพรรคเพื่อทุย!!

การที่พรรคเพื่อทุยหาเสียงว่าจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้ ถ้าได้เข้ามาเป็นรัฐบาล ความจริงเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ

เช่นหาสียงจะให้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาท การหาเสียงแบบนี้ ผิดนะครับ เพราะการหาเสียงจะระบุเป็นตัวเงินตรงๆแบบนี้ไม่ได้

จะให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อายุเท่านี้จะได้คนละกี่บาท อันนี้ก็ถือว่าผิดครับ

หรือหาเสียงว่าจะแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนคนละเครื่อง อันนี้ก็ผิดครับ

ถือว่าเป็นการซื้อเสียงด้วยนโยบาย เช่น ผู้สมัครสส.หาเสียงว่า ถ้าเลือกผมแล้ว ผมจะมาสร้างสะพานให้ ในหลักกฎหมายที่ผ่านมา เคยเอาผิดว่าซื้อเสียงครับ

นั่นคือ สัญญาว่าจะให้!! 


(จริงๆมีวิธีพูดหาเสียงที่ไม่ผิดกฎหมายก็ได้ แต่คนไทยไม่ชอบ เพราะคนไทยชอบรับรู้ว่าจะแจกอะไร จะได้อะไรมาเลย นี่จึงเป็นประชาธิปไตยแบบไร้องค์ความรู้พื้นฐานด้านประชาธิปไตยที่ถูกต้อง)

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 ที่กำหนดว่า

“ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือให้งดเว้นการลงคะแนนแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ แก่ผู้ใด

(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด”

ประเทศไทยกฎหมายเป็นแค่กระดาษเท่านั้น

---------------

และที่เป็ดเหลิมชอบอ้างว่า พรรคเพื่อทุยได้เสียงข้างมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่เลือก แล้วจะมาอ้างทำทุกอย่างได้นั้น ก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องทั้งหมดซะทีเดียว

เพราะประชาชนจำนวนมากที่เลือกพรรคเพื่อทุย ก็เพราะเห็นแก่อามิสจากนโยบายแจก ของพรรคเพื่อทุยต่างหาก

เพราะคนในประเทศนี้ มักชอบเรียกร้องขอของฟรีจากงบประมาณประเทศชาติ โดยที่ไม่ยอมทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเช่น ละเมิดกฎหมายเป็นว่าเล่น ไร้ระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม


-----------------------------

คนแก่ก็โดนหลอก เพราะจนวันนี้ คนแก่ก็ยังไม่ได้เงินตามที่ปูแหลเอาไว้

คลิก ปูแจงเฟซบุ๊ก ว.5 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จริงเร้อ?
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^