วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คำทำนายโบราณที่เป็นจริง!!
“กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม
ผู้ดีจะเดินตรอก ขี้ครอกจะเดินถนน”

คำพยากรณ์แต่โบราณนานมานี้ น่าจะบอกว่ายุคมืดจะมาถึง คือยุคที่คนดีจะถูกเหยียบย่ำ คนชั่วจะได้รับยกย่อง ซึ่งต้องเป็นผลของกรรม ที่ได้ทำกันมา ทั้งกรรมชั่ว และทั้งกรรมดี กรรมที่เอื้อมมือมาถึงแล้ว

อย่างไรก็ตาม เราทุกคนพึงหลีกให้พ้นการเป็นมือแห่งกรรมชั่ว ที่จะเหยียบย่ำคนดี และหลีกให้พ้นจากการเป็นมือแห่งกรรมดี ที่จะยกย่องคนชั่ว เพราะจะเป็นการร่วมสร้างบ้านเมืองของตนให้สิ้นความงดงาม ที่จะเกิดจากกำลังใจของคนดี ที่จะเกิดจากกำลังความสามารถของคนดี

บ้านเมืองจะเต็มไปด้วยความเลวร้ายที่เกิดจากกำลังใจของคนชั่ว ที่จะเกิดจากกำลังความสามารถของคนชั่ว พึงรอบคอบในการดูให้รู้จริง ว่าใครดี ใครชั่ว รอบคอบ ในการฟังเสียงบอกเล่า จึงจะช่วยประเทศชาติให้สวัสดีได้ และช่วยตนให้พ้นบาปได้


จากหนังสือแสงส่องใจ
เนื่องในวันที่ระลึกวันมหาจักรี-วันเถลิงศก ๖ เมษายน-๑๓ เมษายน ๒๕๔๙
พระนิพนธ์โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดญาณสังวรารามฯ

ข้อมูลจาก http://www.wuttanan.com/few/?p=113

V


V

ตั้งแต่ต้นปี2549 บ้านเมืองก่อเกิดความแตกแยกอย่างมาก ซึ่งความแตกแยกน่าจะเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ปี48แล้ว หนังสือที่ระลึกวันจักรีในปีนั้น จึงได้นำพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชมาตีพิมพ์ ก็คงจะหวังให้คนในชาติคิดได้ แต่สุดท้ายคนไทยกลับไม่นำพา


และปี2554 คำทำนายนี้ยิ่งเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ว่า ผู้ที่เริ่มทำให้บ้านเมืองแตกแยกเมื่อปี48 ก็ยังไม่ลามือ ยังมีบทบาทในการหลอกลวงด้วยมายาแห่งความฟุ้งเฟ้อให้คนไทยต่อไป

(ปล.บทความนี้เป็นกระทู้ของผมที่ลงในสนุกชื่อกระทู้2554 ฤาคำทำนายโบราณจะเป็นจริง!! มีผู้อ่านกว่า2แสน แต่โดนเว็บลบไปแล้วครับ)

--------------------------------------

เชิญดูตัวอย่าง ผู้ดีเดินตรอก ขี้ครอกครองถนน!!แนะนำอ่าน ความชั่วของทักษิณ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^